ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน (Terms of Service)
การใช้และการใช้งาน (James-wilson.net) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
• รายละเอียดหรือบริการทั้งหมดที่เราคิดว่ามีความเกี่ยวข้องจะถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ วิดีโอ, สินค้าและผลิตภัณฑ์, และแอปพลิเคชัน โดยไม่จำกัดการแสดงผลทางเราของสงวนสิทธิเพื่อทำการแก้ไข, ลบ, หรือระงับบางส่วนของไซต์หรือไซต์ทั้งหมดโดยถาวรเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่ส่งถึงผู้ใช้
• เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า13ปีขึ้นไปในกรณีที่คุณอายะต่ำกว่านี้โปรดงดเว้นการเว็บไซต์และงดเว้นการให้รายละเอียดส่วนบุคคลแก่เรา
• ไม่มีการแถลงการณ์ระบุว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาและบริการของบริษัทมีให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นการเยี่ยมชมไซต์อาจผิดกฎหมายในบางประเทศดังนั้นคุณจึงมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่ตามมาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นหากคุณมาที่ไซต์จากที่อื่นนอกสหรัฐอเมริกากฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดจะใช้บังคับในกรณีดังกล่าว
2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
บริการทางการเงินการลงทุนและบริการที่คล้ายคลึงกับบริการเหล่านี้ไม่ได้มีให้โดย (James-wilson.net) รายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์จะนำเสนอเฉพาะสำหรับจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูลบนพื้นฐานของ “ตามสภาพ” และความเสี่ยงของบุคคลที่ใช้รายละเอียดเหล่านี้ไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (James-wilson.net) ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพความสมบูรณ์และความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลที่ให้หรือคำตอบสำหรับข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดที่เป็นไปได้ใดๆทุกคนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งานส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคำถามบางอย่างที่ผู้ใช้อาจมี
3. การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน
ทางเราของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการให้คุณกลับมาที่เว็บไซต์และตรวจสอบหน้านี้โดยการปรับเปลี่ยนทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์และมีผลทันทีซึ่งหมายความว่าหากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์
นโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดที่เชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ใช้และแสดงผลที่เหมาะสมกับคุณ คุณสามารถเห็นได้บนหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวของกับข้อมูลชุดนี้
5. ทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ไม่ได้ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์, ข้อความ, กราฟิก, รูปภาพงาน, ศิลปะ, เพลง, วิดีโอ, เสียง, ตลอดจนชื่อโลโก้, และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่เป็นของ (James-wilson.net) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ดังนั้นข้อมูลข้างต้นดังกล่าวสามารถใช้งานได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณยอมรับว่าคุณไม่ควรเปลี่ยน, ปรับปรุงอัปเดต, แจกจ่าย, ขาย, หรือแพร่ภาพดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจาก (James-wilson.net) ไซต์มีใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้โดยไม่ผูกขาดซึ่งจะตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาที่เผยแพร่ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับการค้าหรือโดยเจตนาละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
เกี่ยวกับโลโก้และเครื่องหมายการค้า (James-wilson.net) จะยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายอื่น ๆ โลโก้ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมต่อตลอดจนคำขวัญและการออกแบบต่างๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากไซต์ ชื่ออื่น ๆ โลโก้การออกแบบเครื่องหมายและคำขวัญที่โพสต์บนไซต์นั้นเป็นของเจ้าของ
6. การพึ่งพารายละเอียดที่โพสต์บนเว็บไซต์
การตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่บนไซต์เช่น เนื้อหาจากผู้ใช้หรือผู้ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นอิสระ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเรา ทางเราจะไม่มีการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
7. มาตรฐานเนื้อหา
ผู้ใช้และผู้เผยแพร่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ผู้เผยแพร่ทุกคนทั้งหมดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพวกเขาต้องไม่:
รวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมีความรุนแรงหยาบคายไม่ถูกต้องอักเสบไม่ชัดแจ้งหรือรบกวนเนื้อหาใด ๆ
• ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ และต้องไปขัดต่อสิทธิทางกฎหมายเช่นกัน รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลและการประชาสัมพันธ์
• หลอกลวงผู้ใช้รายอื่น
• ส่งเสริมให้มีการกระทำหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
• เป็นเหตุผลที่ผู้ใช้มีความกระวนกระวายใจ, ไม่สะดวก, ล่วงละเมิด, แกล้งหรืออับอาย
• ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น
• ขายหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและเชื่อมต่อกับโฆษณา
8. ให้ความคุ้มครองแก่เรา
คุณยอมรับที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหาย (James-wilson.net) และพนักงานของ บริษัท จากค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดเช่นค่าทนายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งานหรือการรับประกันใด ๆ และการเป็นตัวแทนที่รวมอยู่ในข้อกำหนด ความร่วมมือและการป้องกันการเรียกร้องดังกล่าวควรได้รับการรับรอง